Eldrerådet
18.09.2023 kl. 13:00 - 16:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I ELDRERÅDET DEN 18.09.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 18.09.2023
Ikon for filtype pdfTILLEGGSAKSLISTE - MØTE I ELDRERÅDET DEN 18.09.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2023 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (17)
64/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vis (9) Vis (18)
65/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (20)
66/2023 Ikon for filtype pdfEVALUERING AV ELDRERÅDETS ARBEID I VALGPERIODEN 2019-2023 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
67/2023 Ikon for filtype pdfOLYMPIAPARKEN HAR SAGT OPP AVTALEN MED IDRETTSLAGET FRISKIS OG SVETTIS Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
68/2023 Ikon for filtype pdfORIENTERINGER OG DRØFTINGER I ELDRERÅDET 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
69/2023 Ikon for filtype pdfETABLERING AV HELDØGNS OMSORGSPLASSER Ikon for filtype pdfVis