Eldrerådet
21.08.2023 kl. 09:00 - 13:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I ELDRERÅDET DEN 21.08.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 21.08.2023
Ikon for filtype pdfE-POST TIL ORDFØRER
Ikon for filtype pdfKORRESPONDANSE RÅDETS SELVSTENDIGHET OG UAVHENINGHET
Ikon for filtype pdfINNSPILL - RÅD TIL KOMMUNESTYRET OM Å OPPHEVE GJELDENDE REGLEMENT FOR ELDRERÅDET
Ikon for filtype pdfMELDINGSTEKST
Ikon for filtype pdfSAKSFRAMLEGG - RÅD OM Å OPPHEVE GJELDENDE REGLEMENT .PDF
Ikon for filtype pdfKORRESPONDANSE EKSTREMVÆRET «HANS»

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
44/2023 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET Vis (1) Vis (17)
45/2023 Ikon for filtype pdfEVALUERING AV ELDRERÅDETS ARBEID I VALGPERIODEN 2019-2023 Vis (4) Vis (2)
46/2023 Ikon for filtype pdfAVKLARING AV AVVIK RELATERT TIL ELDRERÅDETS INTERNE EVALUERING Vis (3) Vis (5)
47/2023 Ikon for filtype pdfRÅD TIL KOMMUNESTYRET OM Å OPPHEVE GJELDENDE REGLEMENT FOR ELDRERÅDET Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
48/2023 Ikon for filtype pdfORIENTERINGER OG DRØFTINGER I ELDRERÅDET 2023 Vis (4) Vis (3)