Formannskapet
05.12.2023 kl. 10:00 - 00:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.12.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.12.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
69/2023 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2024 - 2027 - ÅRSBUDSJETT 2024 Vis (3) Vis (7)
70/2023 Ikon for filtype pdfANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2024 Vis (1)
71/2023 Ikon for filtype pdfFRITAK FOR EIENDOMSSKATT I 2024 - EIENDOMSSKATTELOVEN § 7 Vis (1)
72/2023 Ikon for filtype pdfNM PÅ SKI 2024 - SØKNAD OM TILSKUDD Vis (4)
73/2023 Ikon for filtype pdfPARTNERSKAPSAVTALE SKÅPPÅ KUNNSKAPSPARK 2024-2026 Vis (4)
74/2023 KULTURSTIPEND 2023  (Unntatt offentlighet jfr. offentlighetsloven §26)
75/2023 LILLEHAMMER KOMMUNES ÆRESPRIS 2023  (Unntatt offentlighet ofl §13 jf. fvl §13)
76/2023 Ikon for filtype pdfHØRING - REVIDERT FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I LILLEHAMMER KOMMUNE Vis (2)