Formannskapet
06.06.2023 kl. 09:00 - 00:00
Birkebeinersalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.06.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2023 OG KOMMUNEPROPOSISJONEN 2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON REVIDERT PENSJONSBUDSJETT
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON LEVETIDSANALYSE FOR ANLEGG I VANN- OG AVLØPSSEKTOREN
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON VIDERE ARBEID MED PROSJEKT DIMENSJONERING OG LANGSIKTIG DRIFTS- OG INVESTERINGSPLAN (LDIP)
Ikon for filtype pdfNOTAT REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2023 Ikon for filtype pdfBUDSJETTSEMINAR LILLEHAMMER KOMMUNE VÅREN 2023
35/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (11)
36/2023 Ikon for filtype pdfHØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I LILLEHAMMER KOMMUNE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (13)
37/2023 Ikon for filtype pdfINFORMASJONSARBEID KOMMUNESTYREVALGET 2023