Formannskapet
07.04.2015 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.04.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.04.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2015 Ikon for filtype pdfSTRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN
26/2015 Ikon for filtype pdfRAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2014