Formannskapet
15.09.2015 kl. 10:00 - 14:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.09.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.09.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
69/2015 Ikon for filtype pdfØKONOMIREGLEMENT LILLEHAMMER KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
70/2015 Ikon for filtype pdfREGLEMENTER FOR FOLKEVALGT VIRKSOMHET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
71/2015 Ikon for filtype pdfREGLEMENTER FOR FOLKEVALGT VIRKSOMHET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
72/2015 Ikon for filtype pdfREGLEMENTER FOR FOLKEVALGT VIRKSOMHET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
73/2015 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR ELDRERÅDET OG RÅD FOR FUNSKJONSHEMMEDE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
74/2015 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016-2019 - ÅRSBUDSJETT 2016 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
75/2015 Ikon for filtype pdfBARNEHAGE, RULLERING AV STRATEGIPLAN 2015 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
76/2015 Ikon for filtype pdfLEIEAVTALE MELLOM LILLEHAMMER KOMMUNE OG LILLEHAMMER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
77/2015 Ikon for filtype pdfHØRINGSUTTALELSE VEDR ENDRINGER I INNDELINGSLOVA OG KOMMUNELOVEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis