Formannskapet
16.06.2015 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.06.2015.
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.06.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.06.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.06.2015.
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.06.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
51/2015 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2015 Vis (1)
52/2015 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016-2019 - ÅRSBUDSJETT 2016 Ikon for filtype pdfVis
53/2015 Ikon for filtype pdfVERTSKOMMUNEAVTALE FOR REGIONALT NÆRINGSSAMARBEID Vis (1)
54/2015 Ikon for filtype pdfMODERNISERING / REHABILITERING AV DEN LILLE LYSGÅRDSBAKKEN
55/2015 Ikon for filtype pdfANMODNING OM ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016. Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
56/2015 Ikon for filtype pdfHANDLINGSVEILEDER HATKRIMINALITET OG VOLDELIG EKSTREMISME Vis (1)
57/2015 Ikon for filtype pdfGRUNNLAG FOR OFFENTLIG ANSKAFFELSE
58/2015 Ikon for filtype pdfRULLERT PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID OG RUSOMSORG Vis (1) Vis (2)
59/2015 Ikon for filtype pdfARBEIDSMILJØUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2014 Vis (1)
60/2015 Ikon for filtype pdfKOMMUNEREFORM - HØRING AV INNBYGGERNE Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
61/2015 Ikon for filtype pdfPOLITISK ORGANISERING 2015-2019 Vis (4) Vis (2)