Formannskapet
17.03.2015 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2015.
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2015.
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.03.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2015 Ikon for filtype pdfFÅBERGGATA 152 - UTBYGGING Vis (1)
13/2015 Ikon for filtype pdfBARNAS SENTRUM – KARTLEGGING OG FORANALYSE – VEIEN VIDERE Vis (2)
14/2015 Ikon for filtype pdfUTVIKLING AV TERRASSEN-OMRÅDET - BEVILGNING TIL PROSESS Vis (1)
15/2015 Ikon for filtype pdfSTRATEGIER FOR Å BEKJEMPE BARNEFATTIGDOM
16/2015 Ikon for filtype pdfPOLITISK ORGANISERING 2015-2019
17/2015 Ikon for filtype pdfEVALUERING AV ORDNINGEN FOR SØSKENMODERASJON OG FRIPLASS I LILLEHAMMER KULTURSKOLE
18/2015 Ikon for filtype pdfBETALINGSREGULATIV FOR LEIE AV SKOLEANLEGG
19/2015 Ikon for filtype pdfHØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN TIL STATEN Vis (1)
20/2015 Ikon for filtype pdfARBEIDSGRUPPE FOR STORE SAMFERDSELSPROSJEKT SOM ER VIKTIG FOR LILLEHAMMER(REGIONEN)
21/2015 Ikon for filtype pdfKOMMUNEREFORM - – VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
22/2015 Ikon for filtype pdfPERMISJON FOR FRIVILLIGE UNDER VINTEROLYMPISKE UNGDOMSLEKER 2016
23/2015 Ikon for filtype pdfLILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vis (3)
24/2015 Ikon for filtype pdfSAMMENSLÅING AV ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN Vis (1)