Formannskapet
19.09.2023 kl. 10:00 - 00:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.09.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.09.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON FLOMSKADER OG MULIGE TILTAK FOR KUNSTGRESSBANE PÅ JOREKSTAD

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
49/2023 Ikon for filtype pdfETABLERING AV HELDØGNS OMSORGSPLASSER Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
50/2023 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ AVSLAG OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOG I LILLEHAMMER KOMMUNE Vis (4) Vis (1)
51/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (22)
52/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (18)