Formannskapet
21.03.2023 kl. 10:00 - 00:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.03.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON COOP EIENDOM
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.03.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
16/2023 Ikon for filtype pdfVEIVALG FOR PRIORITERINGER INNEN BARNEHAGE, SKOLE OG DIMENSJONERINGEN AV HELDØGNS OMSORG Vis (30) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
17/2023 Ikon for filtype pdfHØRING - MASTERPLAN FOR REISELIV " GUDBRANDSDALEN 2030 " Vis (5)
18/2023 Ikon for filtype pdfNÆRINGSFONDET VÅR 2023 Vis (14)
19/2023 Ikon for filtype pdfNY SAMARBEIDSAVTALE - KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET - KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vis (3) Ikon for filtype pdfVis