Formannskapet
21.04.2015 kl. 10:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2015.
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2015.
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.04.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
27/2015 Ikon for filtype pdfOVERFØRING OVERSKUDD OG UNDERSKUDD FRA 2014 TIL 2015
28/2015 Ikon for filtype pdfHØRING OM ENDRINGER I ALKOHOLLOVEN - VARIGHETEN PÅ BEVILLINGSPERIODE - KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER. Vis (1)
29/2015 Ikon for filtype pdfHØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPNE BUTIKKER
30/2015 Ikon for filtype pdfTILTAK MOT FLOM OG FLOMSKADER I MINDRE SIDEVASSDRAG - PROSJEKT VASSDRAG
31/2015 TILSKUDD TIL VIDEREUTVIKLING AV NORGES OLYMPISKE MUSEUM  () Vis (1)
32/2015 Ikon for filtype pdfTILSKUDD - OPPGRADERING AV MAIHAUGSALEN Vis (1)
33/2015 Ikon for filtype pdfUTVIKLING AV KULTURBYGG I OPPLAND 2015 Vis (3)
34/2015 Ikon for filtype pdfRAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN Vis (1)
35/2015 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD – INNGÅELSE AV AVTALE MED KOMMUNENE SØR – FRON OG NORD- FRON OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD Vis (1)
36/2015 Ikon for filtype pdfAVTALE MELLOM LILLEHAMMER KOMMUNE OG OPPLAND FYLKESKOMMUNE OM VEGUTBYGGING I ROSENLUND Vis (1)
37/2015 Ikon for filtype pdfBYREGIONPROGRAMMET FOR LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN - SAMARBEID OM VIDERE SATSING I FASE 2 Vis (3) Vis (1)
38/2015 Ikon for filtype pdfNORTURA - ANLEGG LILLEHAMMER - NEDLEGGELSE