Formannskapet
25.04.2023 kl. 10:00 - 00:00
Wiese.

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.04.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 25.04.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2023 Ikon for filtype pdfHØRING PÅ TID FOR HANDLING; HELSEPERSONELLKOMMISJONEN NOU 2023:4 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2023 Ikon for filtype pdfHANDLINGSPLANEN GUDBRANDSDALEN 2030 – BÆREKRAFTIG UTVIKLING I GUDBRANDSDALEN Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
22/2023 Ikon for filtype pdfKJØP AV AKSJER I WORLD EXPRESSION FORUM Ikon for filtype pdfVis
23/2023 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING FOR INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD 2022 Vis (1) Vis (1)
24/2023 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV FELLES AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN: BEHOVET FOR STATLIGE MIDLER OG VEDTAK OM NULLVEKSTMÅL Vis (1) Vis (5)
25/2023 Ikon for filtype pdfHØRING - FORSLAG OM ENDRING AV VERNEGRENSE OG VERNEFORSKRIFT FOR LÅGENDELTAET NATURRESERVAT FOR FREMFØRING AV NY E6 Vis (3)
26/2023 Ikon for filtype pdfINFORMASJON OM KOMMUNALE GEBYRER 2023 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis