Interkommunalt politisk råd
05.05.2023 kl. 09:00 - 13:00
Birkebeinersalen, Lillehammer kommune

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD DEN 05.05.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD DEN 05.05.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2023 Ikon for filtype pdfLILLEHAMMERMUSIKALEN 2024 - SØKNAD OM STØTTE
8/2023 Ikon for filtype pdfRULLERING AV REGIONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI - FORSLAG TIL PROSESS