Interkommunalt politisk råd
16.06.2023 kl. 09:00 - 13:00
Birkebeinersalen, Lillehammer kommune

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD DEN 16.06.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD DEN 16.06.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2023 Ikon for filtype pdfHØRING NOU 2023:10 LEVE OG OPPLEVE - REISEMÅL FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID
10/2023 Ikon for filtype pdfVIDEREFØRING AV CYBERLAND-PROSJEKTET