Klagenemnda
25.04.2023 kl. 13:30 - 00:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KLAGENEMNDA DEN 25.04.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2023 KLAGE - TILDELING - BARNEHAGEPLASS  (Unntatt offentlighet ofl §13 jf. fvl §13 og ofl §12)