Kommunestyret
07.12.2023 kl. 09:00 - 15:00
Birkebeinersalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.12.2023
Ikon for filtype pdfGRUNNGITT SPØRSMÅL FRA EVA MARIE MELING MATHISEN (R)
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.12.2023
Ikon for filtype pdfBUDSJETTFORSLAG FRA KOALISJONEN
Ikon for filtype pdfBUDSJETTFORSLAG FRA AP
Ikon for filtype pdfBUDSJETTFORSLAG FRA SV
Ikon for filtype pdfBUDSJETTFORSLAG FRA RØDT
Ikon for filtype pdfBUDSJETTFORSLAG FRA MDG
Ikon for filtype pdfVERBALFORSLAG MDG

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
105/2023 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG 2024 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
106/2023 Ikon for filtype pdfØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2024 - 2027 - ÅRSBUDSJETT 2024 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
107/2023 Ikon for filtype pdfOMRÅDEPROGRAM STRANDTORGET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
108/2023 Ikon for filtype pdfBARNEHAGESTRUKTUR Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
109/2023 Ikon for filtype pdfANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
110/2023 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV LILLEHAMMER KOMMUNES EIERINTERESSER - EIERMELDING 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
111/2023 Ikon for filtype pdfFRITAK FOR EIENDOMSSKATT I 2024 - EIENDOMSSKATTELOVEN § 7 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
112/2023 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM GEBYR FOR TILSYN OG FEIING AV FYRINGSANLEGG - LILLEHAMMER ØYER GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
113/2023 Ikon for filtype pdfFARTSGRENSER MJØSA - GUDBRANDSDALSLÅGEN - VORMA Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
114/2023 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN OG MØTEPLAN FOR 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
115/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL FÅBERG FJELLSTYRE 2023-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
116/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL IKA OPPLANDENE (KO) 2024-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
117/2023 Ikon for filtype pdfANDRE VALG OG OPPNEVNINGER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 - DIVERSE UTVALG Ikon for filtype pdfVis Vis (4)