Kommunestyret
14.06.2023 kl. 09:00 - 15:00
Birkebeinersalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.06.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.06.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
51/2023 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 1.TERTIAL 2023 Vis (1) Vis (1)
52/2023 Ikon for filtype pdfNYTT HOVEDLEDNINGSANLEGG STRANDTORGET-BUSMOEN Vis (6) Vis (1)
53/2023 Ikon for filtype pdfLEVETIDSANALYSE LEDNINGSANLEGG VANN OG AVLØP Vis (3) Vis (1)
54/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING - EINAR SANDBERGS VEG 2 Vis (9) Vis (2)
55/2023 Ikon for filtype pdfKVALITETSMELDING UTDANNINGSLØPET I LILLEHAMMER KOMMUNE 2023 Vis (1) Vis (3)
56/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vis (8) Ikon for filtype pdfVis Vis (12)
57/2023 Ikon for filtype pdfAKSJEEMISJON I FABRIKKEN AS Vis (1) Vis (1)