Kommunestyret
19.10.2023 kl. 10:00 - 00:00
Birkebeinersalen.

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.10.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.10.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
72/2023 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
73/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV FORMANNSKAP FOR VALGPERIODEN 2023-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
74/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV ORDFØRER FOR VALGPERIODEN 2023-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
75/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV VARAORDFØRER FOR VALGPERIODEN 2023-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
76/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV KONTROLLUTVALG FOR VALGPERIODEN 2023-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
77/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV PLANUTVALG FOR VALGPERIODEN 2023-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
78/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV UTVALG FOR OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR FOR VALGPERIODEN 2023-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
79/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV UTVALG FOR HELSE OG VELFERD FOR VALGPERIODEN 2023-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
80/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV UTVALG ETTER KOMMUNELOVEN.... DIVERSE UTVALG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
81/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL KS FYLKESMØTE FOR VALGPERIODEN 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis