Kommunestyret
23.02.2023 kl. 17:00 - 22:00
Birkebeinersalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGGSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.02.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.02.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON HELTIDSKULTUR LILLEHAMMER
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON HELTIDSKULTUR ARENDAL
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.02.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2023 Ikon for filtype pdfKS DEBATTHEFTE I - 2023. EVNE OG KRAFT TIL Å BÆRE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
13/2023 Ikon for filtype pdfKS DEBATTHEFTE II - 2023. MELLOMOPPGJØRET 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
14/2023 Ikon for filtype pdfGATEBRUKSPLAN LILLEHAMMER SENTRUM Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
15/2023 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2022 FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
16/2023 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2022 FOR LILLEHAMMER ELDRERÅD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
17/2023 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2022 FOR LILLEHAMMER UNGDOMSRÅD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
18/2023 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - FRA BJØRGULV NORABERG (H) BEHOVET FOR OMSORGSPLASSER I LILLEHAMMER KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
19/2023 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - FRA HANNA RØBERG (R) - STRØMPRISER Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
20/2023 Ikon for filtype pdfSTYRINGSDOKUMENT 2023 - 2026, OPPFØLGING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)