Kommunestyret
23.11.2023 kl. 18:00 - 22:00
Birkebeinersalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.11.2023
Ikon for filtype pdfGRUNNGITT SPØRSMÅL FRA EVA MARIE MELING MATHISEN (R
Ikon for filtype pdfGRUNNGITT SPØRSMÅL FRA MARIUS SUNDE (MDG)

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
93/2023 Ikon for filtype pdfRETNINGSLINJER FOR ÅPEN HALVTIME Vis (1) Vis (1)
94/2023 Ikon for filtype pdfUTTALELSE OM STØTTE TIL BEFOLKNINGEN I GAZA
95/2023 Ikon for filtype pdfFARTSGRENSER MJØSA - GUDBRANDSDALSLÅGEN - VORMA Vis (7) Vis (2)
96/2023 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM GEBYR FOR TILSYN OG FEIING AV FYRINGSANLEGG - LILLEHAMMER ØYER GAUSDAL KOMMUNE Vis (1) Vis (1)
97/2023 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT FOR SLAMTØMMING - LILLEHAMMER KOMMUNE Vis (2) Vis (1)
98/2023 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG 2024
99/2023 Ikon for filtype pdfOPPNEVNING AV FELLES SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTING I LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNER FOR PERIODEN 2023 - 2027 Vis (1)
100/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL FÅBERG FJELLSTYRE 2023-2027 Vis (1) Vis (1)
101/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2023-2027 Vis (1)
102/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV LILLEHAMMER ELDRERÅD 2023-2027 Vis (1)
103/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV UNGDOMSRÅD 2023 Vis (1)
104/2023 Ikon for filtype pdfFRITAK FRA POLITISK VERV Vis (1)