Kommunestyret
24.09.2015 kl. 16:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
65/2015 Ikon for filtype pdfØKONOMIREGLEMENT LILLEHAMMER KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
66/2015 Ikon for filtype pdfREGLEMENTER FOR FOLKEVALGT VIRKSOMHET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
67/2015 Ikon for filtype pdfREGLEMENTER FOR FOLKEVALGT VIRKSOMHET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
68/2015 Ikon for filtype pdfREGLEMENTER FOR FOLKEVALGT VIRKSOMHET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
69/2015 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR ELDRERÅDET OG RÅD FOR FUNSKJONSHEMMEDE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
70/2015 Ikon for filtype pdfBARNEHAGE, RULLERING AV STRATEGIPLAN 2015 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
71/2015 Ikon for filtype pdfLEIEAVTALE MELLOM LILLEHAMMER KOMMUNE OG LILLEHAMMER KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
72/2015 Ikon for filtype pdfFAGUTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING - SENTRUMSUTVIKLING. Ikon for filtype pdfVis
73/2015 Ikon for filtype pdfLILLEHAMMER KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Ikon for filtype pdfVis
74/2015 Ikon for filtype pdfUTVIKLING AV HOVEMOEN - TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Ikon for filtype pdfVis
75/2015 Ikon for filtype pdfREGULERINGSENDRING FOR DEL AV HAGE - HAGEVEGEN 11 - SLUTTBEHANDLING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)