Kommunestyret
25.05.2023 kl. 18:00 - 22:00
Birkebeinersalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.05.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.05.2023
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.05.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2023 Ikon for filtype pdfÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2022 Vis (4) Vis (1)
44/2023 Ikon for filtype pdfREVIDERT HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR KOMMUNENE GAUSDAL – LILLEHAMMER – ØYER Vis (1) Vis (1)
45/2023 Ikon for filtype pdfPOLITISK ORGANISERING OG FOLKEVALGTES RETTIGHETER OG PLIKTER Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
46/2023 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2022 Vis (1) Vis (2)
47/2023 Ikon for filtype pdfARBEIDSMILJØUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2022 Vis (1) Vis (1)
48/2023 Ikon for filtype pdfOPPNEVNING AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL IKA OPPLANDENE Vis (3)
49/2023 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - FRA EVA MARIE MATHISEN (R) - UTBETALING ETTER LÆRERSTREIK Vis (1)
50/2023 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - FRA EVA MARIE MATHISEN (R) - OM EIENDOMSSKATT