Kommunestyret
25.06.2015 kl. 17:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.06.2015.
Ikon for filtype pdfORIENTERING OM PROSESS REKRUTTERING RÅDMANN
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.06.2015.
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.06.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2015 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - FJERN TIDSTYVER I LILLEHAMMER KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis
44/2015 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - STATLIG FINANSIERING AV ELDREOMSORGEN Ikon for filtype pdfVis
45/2015 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2015 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
46/2015 Ikon for filtype pdfVERTSKOMMUNEAVTALE FOR REGIONALT NÆRINGSSAMARBEID Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
47/2015 Ikon for filtype pdfMODERNISERING / REHABILITERING AV DEN LILLE LYSGÅRDSBAKKEN Ikon for filtype pdfVis
48/2015 Ikon for filtype pdfANMODNING OM ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016. Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
49/2015 Ikon for filtype pdfPOLITISK ORGANISERING 2015-2019 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
50/2015 Ikon for filtype pdfHANDLINGSVEILEDER HATKRIMINALITET OG VOLDELIG EKSTREMISME Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
51/2015 Ikon for filtype pdfRULLERT PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID OG RUSOMSORG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
52/2015 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 11 Vis (2)
53/2015 Ikon for filtype pdfKOMMUNEREFORM - HØRING AV INNBYGGERNE Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
54/2015 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV VEDTAK FATTET I POLITISKE ORGANER PR. 30.4.15 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
55/2015 Ikon for filtype pdfKONSTITUERING AV RÅDMÅNN Ikon for filtype pdfVis