Kommunestyret
26.01.2023 kl. 09:00 - 13:00
Birkebeinersalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.01.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2023 Ikon for filtype pdfINNFØRING AV VANNMÅLERE I LILLEHAMMER KOMMUNE Vis (3)
2/2023 Ikon for filtype pdfTRAFIKKSIKKERHETSPLAN I LILLEHAMMER 2023 - 2025 Vis (5) Vis (9)
3/2023 Ikon for filtype pdfSAMARBEIDSAVTALE 2019 – 2023 SYKEHUSET INNLANDET - PROLONGERING Vis (1) Vis (2)
4/2023 Ikon for filtype pdfEVALUERING AV POLITIKERLØSNING Vis (1) Vis (1)
5/2023 Ikon for filtype pdfBEHANDLING AV NY SAMARBEIDSFORM INKL. NY SAMARBEIDSAVTALE KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET Vis (4)
6/2023 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGET - FORSLAG TIL ÅRSPLAN OG MØTEPLAN FOR 2023 Vis (1)
7/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV NYTT VARAMEDLEM I FORLIKSRÅDET 2021-2024 Vis (6)
8/2023 Ikon for filtype pdfFRITAK FRA POLITISKE VERV Vis (12)
9/2023 Ikon for filtype pdfKOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV VALGDAG, STEMMETIDER, STEMMEKRETSER OG DELEGERING TIL VALGSTYRET Vis (1)
10/2023 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - FRA BJØRGULV NORABERG (H) BEHOVET FOR OMSORGSPLASSER I LILLEHAMMER KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
11/2023 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - FRA HANNA RØBERG (R) - STRØMPRISER Ikon for filtype pdfVis