Kommunestyret
26.03.2015 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.03.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.03.2015.
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.03.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2015 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - OFFENTLIG ANBUD
20/2015 Ikon for filtype pdfFÅBERGGATA 152 - UTBYGGING Vis (1)
21/2015 Ikon for filtype pdfBARNAS SENTRUM – KARTLEGGING OG FORANALYSE – VEIEN VIDERE Vis (2)
22/2015 Ikon for filtype pdfUTVIKLING AV TERRASSEN-OMRÅDET - BEVILGNING TIL PROSESS Vis (1)
23/2015 Ikon for filtype pdfSTRATEGIER FOR Å BEKJEMPE BARNEFATTIGDOM
24/2015 Ikon for filtype pdfKOMMUNEREFORM - – VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
25/2015 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV VEDTAK FATTET I POLITISKE ORGANER PR 31.12.14 Vis (1)
26/2015 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN FOR BUSS-SNUPLASS VED SKURVABRUA - SLUTTBEHANDLING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
27/2015 Ikon for filtype pdfPÅL NORDBY HELLE - GJENINNTREDEN ETTER PERMISJON FRA POLITISKE VERV. Vis (2)
28/2015 Ikon for filtype pdfELDRERÅDET - VALG AV NYTT VARAMEDLEM Vis (1)
29/2015 Ikon for filtype pdfLILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vis (3)