Kommunestyret
26.10.2023 kl. 09:00 - 16:00
Birkebeinersalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.10.2023
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.10.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.10.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON INTRODUKSJON OG FOLKEVALGT LEDERSKAP
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON ORGANISERING, FORMALITETER OG RUTINER, SAMT KOMMUNALSJEFENES PORTEFØLJE, HABILITET OG PRAKTISK INFO OM FORSKRIFT
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON KOMMUNEDIREKTØRENS BUDSJETTGRUNNLAG 2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
82/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV INTERKOMMUNALT RÅD 2023-2027 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
83/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDETS REPRESENTANTSKAP 2023-2027 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
84/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEMMER I LILLEHAMMERREGIONEN BRANNVESEN 2023-2027 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
85/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV PARTSAMMENSATT UTVALG, LØNNSUTVALG OG KLAGENEMN FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
86/2023 Ikon for filtype pdfANDRE VALG OG OPPNEVNINGER FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
87/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV SKATTETAKSTSNEMDA FOR EIENDOMMER OG KLAGENEMND FOR EINENDOMSSKATTESAKER 2023-2027 Ikon for filtype pdfVis
88/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEMMER TIL STIFTELSESTYRER OG -RÅD Ikon for filtype pdfVis
89/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAP I INTERKOMMUNALE SELSKAP Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
90/2023 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
91/2023 Ikon for filtype pdfEIENDOMSSKATT - STATUS OG FORDELINGSVIRKNINGER VED ULIKE ALTERNATIVER Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
92/2023 Ikon for filtype pdfFRITAK FRA POLITISKE VERV - INGUNN TROSHOLMEN Ikon for filtype pdfVis