Kommunestyret
26.11.2015 kl. 18:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.11.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.11.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
97/2015 Ikon for filtype pdfFREMTIDIG BARNEHAGE- OG SKOLESTRUKTUR Vis (3) Vis (2)
98/2015 Ikon for filtype pdfENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR LØKKEGATA 27 - GOKJENNING Vis (4) Vis (2)
99/2015 Ikon for filtype pdfEVALUERING FRISKLIVSSENTRAL Vis (1) Vis (1)
100/2015 Ikon for filtype pdfFRAMTIDIG ORGANISERING AV TILBUDET OM BRUKER PERSONLIG ASSISTANSE Vis (3)
101/2015 Ikon for filtype pdfKULTURBYGGPLAN 2015-2025 Vis (3) Vis (2)
102/2015 Ikon for filtype pdfLILLEHAMMER KULTURSKOLE - BEHOV FOR LOKALER Vis (1) Vis (2)
103/2015 Ikon for filtype pdfKOMMUNEREFORM GAUSDAL, LILLEHAMMER, RINGEBU OG ØYER - INTENSJONSPLAN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (12)
104/2015 Ikon for filtype pdfOPPNEVNING AV SKJØNNSNEMND FOR FORPAKTNING Vis (1)
105/2015 Ikon for filtype pdfVALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG - KLAGENEMND - LØNNSUTVALG FOR PERIODEN 2015-2019 Vis (1)
106/2015 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG OG KOMMUNAL REPRESENTASJON I EKSTERNE ORGANER 2015-2019 Vis (1) Vis (1)
107/2015 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
108/2015 Ikon for filtype pdfVALG AV REPRESENTANTER TIL LILLEHAMMER SENIORRÅD