Kommunestyret
27.04.2023 kl. 13:30 - 22:00
Scandic Hotel Lillehammer - møtet streames ikke

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.04.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON HELSEPERSONELLKOMMISJONEN
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON ENERGIKOMMISJONEN
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON GENERALISTKOMMUNEUTVALGET
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON GUDBRANDSDALEN 2030
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.04.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SAGBAKKEN NORD Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
31/2023 Ikon for filtype pdfLILLEHAMMER VANNVERK HOVEMOEN - SLUTTRAPPORT Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
32/2023 Ikon for filtype pdfHANDLINGSPLANEN GUDBRANDSDALEN 2030 – BÆREKRAFTIG UTVIKLING I GUDBRANDSDALEN Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
33/2023 Ikon for filtype pdfAVVISNING AV PLANINITIATIV - RINGSVEEN - REGULERING TIL BOLIGER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2023 Ikon for filtype pdfPLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE - HOVEDREVISJON 2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
35/2023 Ikon for filtype pdfINFORMASJON OM KOMMUNALE GEBYRER 2023 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
36/2023 Ikon for filtype pdfHØRING PÅ TID FOR HANDLING; HELSEPERSONELLKOMMISJONEN NOU 2023:4 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
37/2023 Ikon for filtype pdfKJØP AV AKSJER I WORLD EXPRESSION FORUM Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
38/2023 Ikon for filtype pdfNY SAMARBEIDSAVTALE - KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET - KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
39/2023 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
40/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I ARBEIDSUTVALG FOR BUDSJETT OG OMSTILLING Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
41/2023 Ikon for filtype pdfUTTREDEN VED BORTGANG Ikon for filtype pdfVis
42/2023 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - FRA EVA MARIE MATHISEN (R) - UTBETALING ETTER LÆRERSTREIK Vis (1)