Kommunestyret
28.09.2023 kl. 09:00 - 13:00
Birkebeinersalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.09.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.09.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
63/2023 Ikon for filtype pdfETABLERING AV HELDØGNS OMSORGSPLASSER Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
64/2023 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN SJOGA HYTTEOMRÅDE (F4) - SLUTTBEHANDLING Vis (12) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
65/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (23)
66/2023 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT FOR BARNEVERNET I LILLEHAMMER KOMMUNE 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
67/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (19)
68/2023 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PSYKISK HELSE OG RUS - FOREBYGGENDE ARBEID RETTET MOT UNGDOM" Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
69/2023 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGET - OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 1. HALVÅR 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
70/2023 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE TIL LOKAL FLOMSIKRING OG GJENOPPRETTING AV KUNSTGRESSBANEN PÅ JOREKSTAD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
71/2023 Ikon for filtype pdfTILSYN - ERNÆRING OG MUNNHYGIENE - GARTNERHAGEN BO- OG SERVICESENTER Vis (3) Ikon for filtype pdfVis