Kommunestyret
29.10.2015 kl. 16:30 - 00:00
Quality Hafjell Hotell, Øyer

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.10.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 29.10.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
87/2015 Ikon for filtype pdfKOMMUNEREFORM: GAUSDAL, LILLEHAMMER, RINGEBU OG ØYER – FULLFØRING AV INTENSJONSPLAN OG AVSLUTNING AV PROSESSEN Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
88/2015 Ikon for filtype pdfKOMMUNEREFORM: VALG AV NY STYRINGS- OG PROSJEKTGRUPPE Ikon for filtype pdfVis Vis (10)
89/2015 Ikon for filtype pdfØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2015 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
90/2015 Ikon for filtype pdfENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKJELLERUD - HANSBAKKEN 9 - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
91/2015 Ikon for filtype pdfENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
92/2015 Ikon for filtype pdfFORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "ØKONOMISTYRING - SAMHANDLINGSREFORMEN" Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
93/2015 Ikon for filtype pdfOPPFØLGING AV VEDTAK FATTET I POLITISKE ORGANER PR. 31.8.15 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
94/2015 Ikon for filtype pdfNYTT VALG AV KONTROLLUTVALG FOR VALGPERIODEN 2015-19 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
95/2015 Ikon for filtype pdfENDRING I VALG AV VARAMEDLEMMER TIL FORMANNSKAPET - VALGPERIODEN 2015-19 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
96/2015 Ikon for filtype pdfANSETTELSE RÅDMANN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)