Kommunestyret
30.03.2023 kl. 09:00 - 15:00
Birkebeinersalen.

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.03.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON STATUS BUDSJETTPRIORITERINGER 2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 30.03.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2023 Ikon for filtype pdfGATEBRUKSPLAN LILLEHAMMER SENTRUM Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
22/2023 Ikon for filtype pdfKLAGEBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR E6 ROTERUD - STORHOVE Vis (15) Ikon for filtype pdfVis Vis (12)
23/2023 Ikon for filtype pdfOMRÅDEPROGRAM SENTRUM VEST Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
24/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SAGBAKKEN NORD Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
25/2023 Ikon for filtype pdfVEIVALG FOR PRIORITERINGER INNEN BARNEHAGE, SKOLE OG DIMENSJONERINGEN AV HELDØGNS OMSORG Vis (30) Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
26/2023 Ikon for filtype pdfLILLEHAMMER VANNVERK HOVEMOEN - SLUTTRAPPORT Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2023 Ikon for filtype pdfNY SAMARBEIDSAVTALE - KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET - KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
28/2023 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I ARBEIDSUTVALG FOR BUDSJETT OG OMSTILLING Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
29/2023 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON - FRA EVA MARIE MATHISEN (R) - UTBETALING ETTER LÆRERSTREIK Ikon for filtype pdfVis