Lønnsutvalget
05.12.2023 kl. 09:00 - 00:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I LØNNSUTVALGET DEN 05.12.2023
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I LØNNSUTVALGET DEN 05.12.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2023 Ikon for filtype pdfLOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2023 - HTA KAP. 3.4.1 KOMMUNEDIREKTØREN