Plan- og miljøutvalg
03.12.2015 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapsalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING DEN 03.12.2015.
Ikon for filtype pdfMØTE I UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING DEN 03.12.2015.
Ikon for filtype pdfREGULERINGSENDRING FOR DEL AV STORHOVE SØR -
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING DEN 03.12.2015.
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING DEN 03.12.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
54/2015 Ikon for filtype pdfE6 - FORBIKJØRINGSSTREKNING MELLOM ROLIGHETEN OG VINGROM KIRKE - Vis (5) Vis (1)
55/2015 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B, TINGHUSKVARTALET SLUTTBEHANDLING Vis (6) Vis (2)
56/2015 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA BYPLANEN - BOLIGBYGG MED PARKERINGSKJELLER Vis (2)
57/2015 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN SKÅRSETLIA OG NORDRE ÅL KIRKE Vis (3)
58/2015 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - NYBYGG BOLIGPROSJEKT Vis (5)
59/2015 Ikon for filtype pdfNYBYGG BÅTNAUST - KARENBAKKEN SETERLØKKE MELSJØEN - BEHANDLING AV KLAGE Vis (1)
60/2015 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ DISPENSASJON - FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER Vis (4)
61/2015 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT - UTRAST STEINFYLLING Vis (4)
62/2015 Ikon for filtype pdfMØTE I UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING DEN 03.12.2015. Vis (1)