Plan- og miljøutvalg
05.11.2015 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapsalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING DEN 05.11.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING DEN 05.11.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING DEN 05.11.2015.
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR PLAN OG SAMFUNNSUTVIKLING DEN 05.11.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
44/2015 Ikon for filtype pdfOMBYGGING AV DAM KROKEN I MESNAVASSDRAGET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
45/2015 Ikon for filtype pdfLOKAL HØRING: OMBYGGING AV DAM VED NORD-MESNA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
46/2015 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B, TINGHUSKVARTALET SLUTTBEHANDLING Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
47/2015 Ikon for filtype pdfENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR LØKKEGATA 27 - GOKJENNING Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
48/2015 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING BOLIGTOMT RØYSLISTUEN / ÅGÅRDVEGEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
49/2015 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PARKERINGSVEDTEKTER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
50/2015 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - PARKERINGSNORM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
51/2015 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - TILBYGG VINDFANG Ikon for filtype pdfVis
52/2015 Referatsaker til orientering  () Ikon for filtype pdfVis