Plan- og miljøutvalg
07.05.2015 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapsalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET 2011-2015 DEN 07.05.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET 2011-2015 DEN 07.05.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2015 Ikon for filtype pdfUTVIKLING AV TERRASSEN-OMRÅDET Vis (3)
9/2015 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON TIL MOTORFERDSEL I UTMARK FOR Vis (4)
10/2015 KLAGE PÅ VEDTAK: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR MODELLFLYPLASS  ()
11/2015 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ DELVIS AVSLAG FOR FLAGGBORG - SKILT / PROFILERING AV SWIX Vis (5)
12/2015 Ikon for filtype pdfFASADEENDRING - HVELVET RESTAURANT Vis (3)
13/2015 Ikon for filtype pdfRULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL - Vis (1)
14/2015 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN FOR MILJØ MED HOVEDTEMA KLIMA OG ENERGI 2015-2024 - FORELØPIG UTKAST Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
15/2015 Referatsaker til orientering  ()