Plan- og miljøutvalg
08.10.2015 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapsalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 08.10.2015.
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 08.10.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2015 Ikon for filtype pdfENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKJELLERUD - HANSBAKKEN 9 - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2015 Ikon for filtype pdfENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR RUDSBYGD STEINBRUDD Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2015 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING KVARTAL 71B NORD Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
41/2015 Ikon for filtype pdfREGULERINGSENDRING - SKOGEN SØR - B9, B10, PLASSEN 5 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
42/2015 Ikon for filtype pdfE6 ROLIGHETEN - VINGROM KIRKE - FORBIKJØRINGSSSTREKNING Ikon for filtype pdfVis
43/2015 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VILKÅR I TILLATELSE TIL BRUK AV KJØRETØY TIL RYDDING AV SKØYTEBANE PÅ MJØSISEN Vis (2)
44/2015 Referatsaker til orientering  ()