Plan- og miljøutvalg
14.09.2023 kl. 10:00 - 00:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALG DEN 14.09.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON FLOM, ROS OG BEREDSKAP 2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV SAKER OM BAKKEMONTERTE SOLKRAFTANLEGG
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALG DEN 14.09.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
32/2023 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDSETERVEGEN 311 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (11)
33/2023 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN SJOGA HYTTEOMRÅDE (F4) - SLUTTBEHANDLING Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
34/2023 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN - HØSTMÆLINGEN ØKOTUN / ØKOGREND HØRING / OFFENTLIG ETTERSYN Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
35/2023 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR RAVNUM - BRUKSENDRING TIL BOLIGFORMÅL Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)