Plan- og miljøutvalg
19.01.2023 kl. 10:00 - 00:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALG DEN 19.01.2023
Ikon for filtype pdfKLAGEAVGJØRELSE GAMLEVEGEN
Ikon for filtype pdfKLAGEAVGJØRELSE TINDE
Ikon for filtype pdfKLAGEAVGJØRELSE BRUNLAUGBAKKEN
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALG DEN 19.01.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON DEBATTHEFTE 2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2023 Ikon for filtype pdfTRAFIKKSIKKERHETSPLAN I LILLEHAMMER 2023 - 2025 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
2/2023 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2023
3/2023 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - TRANSPORT AV MATERIALER TIL FRITIDSBOLIG - UTSATT FRIST OG ENDRING AV VILKÅR Vis (1) Vis (1)
4/2023 Ikon for filtype pdfSTØYKARTLEGGING JØRSTADMOEN LEIR - NYE STØYSONER Vis (5)
5/2023 Ikon for filtype pdfMULIGHETSSTUDIE BYDELSSENTRENE - PRINSIPPER FOR UTVIKLING Vis (2) Vis (2)
6/2023 Ikon for filtype pdfINNSPILL TIL SVAR - KS DEBATTHEFTER 2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)