Plan- og miljøutvalg
20.04.2023 kl. 10:00 - 00:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALG DEN 20.04.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALG DEN 20.04.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON STYRINGSDOKUMENTET – ÅRLIG REVISJON AV KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON OMRÅDEREGULERING NORDSETER

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2023 Ikon for filtype pdfOMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR NORDSETER Vis (16) Ikon for filtype pdfVis
19/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR LILLEHAMMER SENTRUM - KVARTAL 71A - GRØNSTAD GATE 45-49 Vis (7)
20/2023 Ikon for filtype pdfAVVISNING AV PLANINITIATIV - RINGSVEEN - REGULERING TIL BOLIGER Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
21/2023 Ikon for filtype pdfPLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE - HOVEDREVISJON 2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)