Plan- og miljøutvalg
20.08.2015 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapsalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET 2011-2015 DEN 20.08.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
26/2015 Ikon for filtype pdfE6 VINGROM - ENSBY - REGULERINGSPLANARBEID FORBIKJØRINGSFELTER
27/2015 Referatsaker til orientering  ()