Plan- og miljøutvalg
23.03.2023 kl. 10:00 - 00:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALG DEN 23.03.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON RAPPORTERING POLITISKE VEDTAK
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON OMRÅDEPROGRAM SENTRUM VEST
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON HANDLINGSPROGRAM KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG BYPLANEN
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALG DEN 23.03.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2023 Ikon for filtype pdfOMRÅDEPROGRAM SENTRUM VEST Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
13/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SAGBAKKEN NORD Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
14/2023 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERINGSPLAN FOR HENNAFELTET - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (14) Ikon for filtype pdfVis
15/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - ETABLERING AV LUKKET AVLØPSANLEGG I LNF-OMRÅDE Vis (2)
16/2023 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - OPPSETTING AV GAPAHUK PÅ BALBERGKAMPEN Vis (2)
17/2023 Ikon for filtype pdfNYTT BYGG - IDRETTSHALL - PADELTENNIS / KONTOR Vis (9)