Plan- og miljøutvalg
30.11.2023 kl. 09:00 - 15:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALG DEN 30.11.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON OMRÅDEPROGRAM STRANDTORGET
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON INNFØRING I OMRÅDEPROGRAM SENTRUM VEST
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON UTVIKLING AV SKYSSTASJONSOMRÅDET OG LURHAUGEN
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON DIGITALE SKJERMER I GÅGATA
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON INNFØRING I PLANPROGRAM
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALG DEN 30.11.2023
Ikon for filtype pdfKLAGEAVGJØRELSE TERRENGENDRING OG STØTTEMUR GNR/BNR. 41/455
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALG DEN 30.11.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
46/2023 Ikon for filtype pdfOMRÅDEPROGRAM STRANDTORGET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
47/2023 Ikon for filtype pdfFASTSETTING AV PLANPROGRAM - DETALJREGULERING FOR SKYSSTASJONSOMRÅDET Vis (3)
48/2023 Ikon for filtype pdfFASTSETTING AV PLANPROGRAM - DETALJREGULERING FOR LURHAUGEN Vis (4)
49/2023 Ikon for filtype pdfØKONOMI - OG HANDLINGSPLAN 2024 - 2027, ÅRSBUDSJETT 2024 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
50/2023 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN SJOGA HYTTEOMRÅDE (F4) - KLAGEBEHANDLING Vis (2) Vis (3)
51/2023 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR RAVNUM - BRUKSENDRING TIL BOLIGFORMÅL Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
52/2023 Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK - BRØYTING AV SKØYTEBANE PÅ MJØSA Vis (2)