Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
13.03.2023 kl. 08:30 - 12:30
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 13.03.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 13.03.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON PLANPROGRAM FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2023 Ikon for filtype pdfINNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE I HØRINGSPERIODEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
14/2023 Ikon for filtype pdfVEIVALG FOR PRIORITERINGER INNEN BARNEHAGE, SKOLE OG DIMENSJONERINGEN AV HELDØGNS OMSORG Vis (30) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)