Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
18.09.2023 kl. 08:30 - 12:30
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 18.09.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON ETABLERING AV MODULBYGG HELDØGNS OMSORGSPLASSER
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 18.09.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2023 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (17)
26/2023 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (21)
27/2023 Ikon for filtype pdfORIENTERINGER OG DRØFTINGER I RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
28/2023 Ikon for filtype pdfEVALUERING OG OPPSUMMERING AV RÅDETS ARBEID I PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)