Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
23.01.2023 kl. 08:30 - 13:00
Befaring. Møtet avsluttes på møterom Sandvig

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 23.01.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE DEN 23.01.2023
Ikon for filtype pdfORIENTERING KONSESJONSGRUNNLAG BPA

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2023 Ikon for filtype pdfBEFARING I BARNEHAGER I LILLEHAMMER MED FOKUS PÅ UNIVERSELL UTFORMING