Ungdomsrådet
11.01.2023 kl. 16:00 - 18:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 11.01.2023
Ikon for filtype pdfTRAFIKKSIKKERHETSPLAN
Ikon for filtype pdfKOMMUNDELPLAN KULTUR
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 11.01.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2023 Ikon for filtype pdfNASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR Å INKLUDERE BARN OG UNGE 2023 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
2/2023 Ikon for filtype pdfUNGDOMSRÅDETS TILSKUDDSMIDLER 2023 Ikon for filtype pdfVis
3/2023 Ikon for filtype pdfTRAFIKKSIKKERHETSPLAN I LILLEHAMMER 2023 - 2025 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
4/2023 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN KULTUR - OM MEDVIRKNINGSPROSESS OG INVOLVERING AV RÅD OG UTVALG Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
5/2023 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2022 FOR LILLEHAMMER UNGDOMSRÅD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis