Ungdomsrådet
15.03.2023 kl. 16:00 - 19:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 15.03.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON TIL KONSEPTUTREDNINGEN
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I UNGDOMSRÅDET DEN 15.03.2023

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2023 Ikon for filtype pdfDISPONERING AV UNGDOMSRÅDETS TILSKUDDSMIDLER 2023 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
10/2023 Ikon for filtype pdfVEIVALG FOR PRIORITERINGER INNEN BARNEHAGE, SKOLE OG DIMENSJONERINGEN AV HELDØGNS OMSORG Vis (30) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)