Utvalg for helse og velferd
15.03.2023 kl. 09:00 - 13:00
Wiese

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR HELSE OG VELFERD DEN 15.03.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR HELSE OG VELFERD DEN 15.03.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON PLANPROGRAM FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2023 Ikon for filtype pdfVEIVALG FOR PRIORITERINGER INNEN BARNEHAGE, SKOLE OG DIMENSJONERINGEN AV HELDØGNS OMSORG Vis (30) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)