Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur
12.03.2015 kl. 09:00 - 00:00

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FAGUTVALG FOR OPPVEKST OG UTDANNING 2011-2015 DEN 12.03.2015.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2015 Ikon for filtype pdfBARNAS SENTRUM – KARTLEGGING OG FORANALYSE – VEIEN VIDERE Vis (2)
5/2015 Ikon for filtype pdfSTRATEGIER FOR Å BEKJEMPE BARNEFATTIGDOM
6/2015 FAGUTVALGET FOR OPPVEKST OG UTDANNING: MØTE 12.3.2105 - ORIENTERINGER.  ()