Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur
16.03.2023 kl. 09:00 - 14:00
Sandvig

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I UTVALG FOR OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR DEN 16.03.2023
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I UTVALG FOR OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR DEN 16.03.2023
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON PLANPROGRAM FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON KULTURSKOLEN FOR FRAMTIDA
Ikon for filtype pdfPRESENTASJON OPPFØLGING AV STYRINGSDOKUMENT

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2023 Ikon for filtype pdfUTVIKLINGSPLAN FOR LILLEHAMMER KULTURSKOLE OG KULTURHUSET BANKEN 2022-2026 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
7/2023 Ikon for filtype pdfVEIVALG FOR PRIORITERINGER INNEN BARNEHAGE, SKOLE OG DIMENSJONERINGEN AV HELDØGNS OMSORG Vis (30) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)